Waarom dit rapport?

Tijdens de financiële crisis, maar ook tijdens de staatsschuldencrisis die daarop volgde, zijn financiële instellingen niet meer uit het oog van de storm geweest. Wellicht daarom groeide, zowel binnen als buiten de financiële sector, de vraag om de maatschappelijke rol van de financiële instellingen toe te lichten. Een vraag die de sector niet wilde of kon negeren.

Over het belang van de financiële instellingen voor de samenleving kunnen we kort zijn. Ze zijn de hoeders van het spaargeld van de burgers. Ze vervullen een cruciale rol in het betaalverkeer. En meer dan waar ook ter wereld zijn Belgische financiële instellingen kredietverleners die de gezinnen, de overheden en de ondernemingen, en in het bijzonder de kmo’s, van de nodige zuurstof voorzien. Buiten Europa financieren ondernemingen en zelfs overheden zich eerst via de kapitaalmarkten, en pas in tweede instantie via de financiële instellingen. Hier is het net andersom.

Financiële instellingen zijn ook belangrijke spelers op het gebied van tewerkstelling (en bij uitbreiding in de maatschappelijke solidariteit via de sociale bijdragen), fraudebestrijding of fiscaliteit (bijvoorbeeld via de voorheffingen en bankenheffingen die naar de schatkist vloeien).

Kortom: Belgische financiële instellingen staan ten dienste van mens en samenleving.

Die cruciale rol brengt ook plichten met zich mee. Daarom heeft de sector zich sinds de financiële crisis losbrak, meermaals, zoniet voortdurend, een spiegel voorgehouden. We hebben geluisterd naar klanten, hebben met vakbonden en andere partners gereflecteerd over wat er misgegaan was en nagedacht over remedies om de sector vitaler en duurzamer te maken. Die oefening heeft geresulteerd in wat hier voorligt: een rapport dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de financiële sector in kaart probeert te brengen.

Het allereerste rapport over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Belgische financiële sector behandelt 22 thema’s die het hart van het Belgische bankwezen raken. De thema’s zijn opgevat als vragen die de samenleving zich zou kunnen stellen. Ze zijn afgebakend na verschillende consultaties bij stakeholders – van banken over werknemers en leveranciers, tot consumentenverenigingen, niet-gouvernementele organisaties, toezichthouders of academici. Wij willen hen in dit rapport dan ook van harte bedanken voor hun input en inzet om de bouwstenen te helpen zoeken voor een duurzamere financiële sector.

Het rapport kijkt naar het verleden, maar het moet vooral een leidraad voor de toekomst zijn. Een toekomst waarin de financiële sector zijn engagement tegenover de samenleving waarmaakt en nog verder uitdiept. Waarin hij zijn verwezenlijkingen in kaart brengt, maar ook zijn uitdagingen identificeert op zijn route naar een duurzamere wereld en samenleving.

 

Filip Dierckx, Voorzitter Febelfin

Michel Vermaerke, Chief Executive Officer Febelfin